6_20_2023 4_51_19 PM

Lò hơi nằm đốt dầu DO

Tình trạng: Còn Hàng

Sku:

Đánh giá sản phẩm

hih

hih

Lò hơi nằm sử dụng dầu DO làm chất đốt

Công suất 1T hơi / giờ

6_20_2023 4_51_19 PM 6_20_2023 5_00_43 PM6_20_2023 4_55_44 PM 6_20_2023 4_56_29 PM 6_20_2023 4_57_18 PM 6_20_2023 4_52_41 PM

Top